Електа - рапани, морски продукти
   
Пресни охладени продукти
Замразени продукти
Мариновани продукти
Пушени и веени
Морски дарове
Рапани
Други морски продукти

ГАЛЕРИЯ


Нарязване на риболовен кораб на скрап - кораб "Свети Георги"

Фирма "Електа"ЕООД,гр.Варна, е бенефициент по Програма за Морско Дело и Рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за Морско Дело и Рибарство, по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001--1.003 "Окончателно преустановяване на риболовните дейности" с проект"Нарязване на риболовен кораб Свети Георги за скрап" № на проекта BG14MFOP001-1.003-0009 със срок на изпълнение:от 20.12.2017г. до 20.03.2018г.

Стойност на проекта: 104 459,74лв.
Финансиране от ЕС: 52 229,87лв.
Национално финансиране: 52 229,74лв.

Приоритет на Програмата за Морско Дело и Рибарство 2014-2020 е насърчаване на устойчиво в екологично отношение,иновативно,конкурентноспособно и основано на знания рибарство,характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите.
В следствие на изпълнението на Договор № МДР-ИП-01-47 от 20.12.2017г.,с помощта на мярката"Окончателно преустановяване на риболовните дейности" се постигна един от зададените индикатори на Програмата,а именно намаляване на риболовния капацитет чрез скрапиране на кораб "Свети Георги",който е стар и неефективен плавателен и риболовен съд.По този начин ще се намали вредното въздействие на флота над морската среда и ще се допринесе за балансиране на риболовния флот към възможностите за съвременен риболов.

                                   

                     ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
                     ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
                       
             
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВОНАЧАЛО / ЗА НАС / РИБНА БОРСА / ГАЛЕРИЯ / ОПРСР / АКТУАЛНО / КАРИЕРИ / ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ / КОНТАКТИ
2024, Всички права запазени.