Електа - рапани, морски продукти
   
Пресни охладени продукти
Замразени продукти
Мариновани продукти
Пушени и веени
Морски дарове
Рапани
Други морски продукти

ГАЛЕРИЯ


Нарязване на риболовен кораб на скрап - кораб Феникс

"Електа" ЕООД е бенефициент по мярка 1.1. "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" на приоритетна ос №1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от европейския фонд за рибарство за програмен период 2007-2013г.
Наименование на проекта: "Нарязване на риболовен кораб на скрап - кораб "Феникс", външна маркировка ВН 7150"

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 159 254,53лв(Сто петдесет и девет хиляди двеста петдесет и четири лева и петдесет и три стотинки), от които 85% от ЕФР и 15% от държавния бюджет на Република България.

SelectБългарски (България)
НАЧАЛО / ЗА НАС / РИБНА БОРСА / ГАЛЕРИЯ / ОПРСР / АКТУАЛНО / КАРИЕРИ / ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ / КОНТАКТИ
2024, Всички права запазени.